Zmeň sa k lepšiemu…

Rodinné konštelácie - schéma

Ilustrácia je z knihy Berta Hellingera Skrytá symetria lásky

Väzby medzi ľuďmi a systémy, ktorých sme súčasťou, napríklad pôvodná či vlastná rodina alebo pracovný tím, nás neraz nevedome ovplyvňujú.

Pred 14 rokmi som sa zoznámila s jedným zo spôsobov, ako sa cítiť v živote lepšie, šťastnejšie, zdravšie…

Zúčastnila som sa môjho prvého seminára rodinných konštelácií. Okolo veľkého voľného priestoru v strede miestnosti sedelo asi 40 ľudí. Keď chcel účastník riešiť vážnejší problém, napríklad so zdravím alebo vo vzťahoch, mohol si postaviť svoj systém. Veľmi často to bola pôvodná rodina. Ten, kto si ho staval, vybral si zástupcov za svojho otca, mamu, súrodencov a seba z účastníkov seminára. Postavil ich intuitívne na voľnú plochu.

Ja som bola v úplne prvej konštelácii, ktorú som zažila, vybratá zastupovať sestru zo siedmich súrodencov. Lektor sa nás postupne pýtal, ako sa cítime. Každý si na niečo sťažoval. Niekto napríklad na hrču v hrdle, iný tŕpnutie ruky, ťažké nohy alebo zle od žalúdka… Postupne sme sa menili k lepšiemu sprevádzaní vedúcim konštelácie.

Keď som sa ako sestra účastníčky mala zmeniť k lepšiemu, ukázala som na dvoch svojich bratov a povedala: „Tí dvaja nech sa posunú, lebo mi vadí, ako stoja.“

Na to som dostala od lektora inštrukciu: „Nemôžeš meniť iných, môžeš meniť len seba.“

„Ale ako?“ pýtala som sa.

„Hľadaj miesto, kde sa budeš cítiť lepšie,“ znela odpoveď. A tak som sa prestala sústreďovať na iných a začala som sa pohybovať v priestore. Vnímala som, ako sa mi mení napätie v tele. Tam, kde som sa cítila najviac uvoľnená a ľahšie, tam som zostala. Vydýchla som si. Konštelácia pokračovala ďalej až do jej zdarného záveru.

Z mojej prvej skúsenosti som si odniesla posolstvo, ako meniť k lepšiemu svoj reálny život. Oveľa viac som vnímala, ako sa cítim a skúmala som, čo môžem urobiť alebo neurobiť, aby som uvoľňovala napätie vo svojom živote a cítila sa šťastnejšia.

Pri svojej práci koučky vychádzam aj  a štúdia konštelačnej práce jej tvorcu Berta Hellingera a jeho nasledovníkov a najmä zo skúseností zo živých seminárov konštelačnej práce Chaos a poriadok vo vzťahoch Ivana Verného. 

Komentáre

    Pridať komentár

    * Nezabudnite na povinné pole.