Ženské chvíle

stretnutia a zdieľanie pre ženy so ženami

Sobotňajšia tvorivá dielňa na tému

Čo očakávam v roku 2017

Aká je skutočná túžba mojej duše

a

ako ju napĺňam

mandala
Budeme sa rozprávať o tom, čo sa nám práve v živote deje a kadiaľ kráčame.
Aké sú naše zámery?
Overíme si svoje skutočné túžby.
Budeme si klásť otázky a počúvať odpovede svojho vnútra prostredníctvom kreaktívnych aktivít - pohybu, kreslenia, písania...
Naladíme sa na stav radosti a zhmotňovania želaní.

S kým?

Anka Halajová

Som konzultantka osobného rozvoja a koučka. Sprevádzam ženy v obdobiach ich životných a pracovných zmien. Poskytujem hlbšie sebapoznanie a povzbudzujem ženu v tom, aby sa spájala so svojou vlastnou silou, zdrojmi a prirodzeným smerovaním v aktuálnej životnej etape.

Pripravila som a spolupracujem na projektoch:

  • Plán B alebo Objav svoju novú prácu  -  uľahčuje odhaliť neuvedomený potenciál, spojiť sa s ním a použiť ho ako zdroj a navigáciu pre svoje budúce smerovanie;
  • Smrť ako dar - pomáha spracovať stratu blízkej osoby, zaobchádzať s blízkym umierajúcim a je o tom, ako nás Smrť pozýva do života;
  • Si najdôležitejší človek v TVOJOM živote! - pozýva ženy ku skúmaniu a budovaniu vzťahu k sebe samej;
  • Matky & Dcéry - podporuje lepšie porozumenie, zdieľanie, reflexiu a precítenie jedného z najdôležitejších vzťahov v živote na hlbokej a zážitkovej úrovni.

Rada Vám budem efektívne nápomocná.

Teším sa na stretnutie s Vami!

Anna Halajová

Ak teraz nemôžete prísť, ale Vás osobné stretnutie žien v Bratislave zaujalo, dáme Vám vedieť ďalší termín.

Rozprávanie o Ženských kruhoch

Prečo a ako sa posilniť v malej podpornej skupine.

Na stiahnutie zdarma TU >>>