Ženské chvíle

zdieľanie v kruhu

My, ženy, máme v sebe veľkú ženskú silu a hĺbku. Žijeme v čase, keď si ju potrebujeme viac uvedomovať, objavovať, vynášať na povrch a žiť...  Pomôže nám pri tom výmena skúseností, pozastavenie sa a zdieľanie pocitov. Ženské chvíle sú príležitosťou podporiť sa navzájom, objaviť v sebe neobjavené, schopnosť vnímať signály tela, intuície a snov, komunikovať s hlbším ženstvom v nás.

Čo môžete očakávať?

 • 2 hodinky v spoločnosti žien

  rôzneho veku, ktoré sa chcú lepšie poznať a posunúť vo svojom živote dopredu, meniť ho k lepšiemu
 • námety a inšpirácie k téme kreativity

  so zámerom pozrieť sa na ňu z rôznych uhlov pohľadu, uvoľniť jej prirodzený prúd a využiť jej hlbšie poznanie v praktickom živote... môžeme byť tak spokojnejšie a cítiť sa radostnejšie aj v obdobiach, kedy sme hormonálne vypätejšie
 • zdieľanie a výmenu skúseností

  o tom, čo sa nám aktuálne deje, aké máme skúsenosti so sebavyjadrením a tvorivosťou... je na každej, čo povie, čo do spoločného hrnca prinesie a čo si z neho odnesie
 • dobrú pohodu

  v príjemnej atmosfére pri čaji, kde môžu vznikať a rozvíjať sa pekné vzťahy... príďte medzi nás 🙂

Kreativita ako životná sila

ruky kreativita

Porozprávame sa o posilňovaní kreativity každej z nás. Budeme zdieľať, aký máme k nej vzťah, ako počúvame signály svojho tela, vízií či vnútorného hlasu pre tvorivé sebavyjadrenie, ako ju prakticky využiť v domácnosti, pre svoje projekty alebo projekty, ktorých sme súčasťou.

Urobíme si cvičenie, ako sa spojiť so svojím vnútorným dieťaťom, ktoré nám pomáha načrieť do prameňa vlastnej kreativity a schopnosti tvoriť.

Viete, že...

... kreatívne sebavyjdrenie úzko súvisí so ženským cyklom? Že keď počas týždňa pred menštruáciou žena počúva svoje vnútorné signály a tvorí, môže sa prirodzene vyhnúť ťažkostiam spájanými s predmenštruačným syndrómom? Aj o tom sa budeme rozprávať.

S kým?

Anka Halajová

Som koučka. Sprevádzam ženy v obdobiach ich životných a pracovných zmien. Poskytujem hlbšie sebapoznanie a povzbudzujem ženu v tom, aby sa spájala so svojou vlastnou silou, zdrojmi a prirodzeným smerovaním v aktuálnej životnej etape.

Majka Pekarovič

Som sociálna terapeutka a poradkyňa. Sprevádzam ľudí náročnými obdobiami a poskytujem intervenciu v prípade zhoršenia psychického zdravia. Zaujímam sa o duchovný rozvoj a filozofiu ducha. Mám rada ľudí, spoločnosť a  umenie.

Kedy a kde?

vo štvrtok 10. decembra 2015 v Bratislave

od 18:00 do 20:00

v Ružinove, konkrétne miesto dáme vedieť prihláseným

Uzávierka prihlášok je 8. decembra 2015.

Cena

je 11 eur

Stretneme sa v menšom kruhu do 6-7 žien, počet účastníčok je preto limitovaný. Prihlásením sa a úhradou si zabezpečíte miesto. V cene je aj teplý čaj alebo iné nealko podľa vlastného výberu.

Prihláška

Tešíme sa na Vás 🙂

Ak teraz nemôžete prísť, ale Vás osobné stretnutie žien v Bratislave zaujalo, dáme Vám vedieť ďalší termín.

Máte ďalšie otázky?

Napíšte nám alebo zatelefonujte.

 anna@annahalajova.sk  +421 905 519 723

maria.pekarovic@gmail.com +421 905 555 330

 Sme tu pre Vás. Rady Vám odpovieme.