Záhrada v prírode a v duši

Záhrada prírodnáKeď vstúpim do záhrady prekročiac jej bránu, dýchne na mňa jej vnútorný svet. Príroda podporená opaterou záhradníka alebo záhradníčky je iná ako voľné lesy a lúky. Tie ohraničené miesta zeme sú odlišné, rovnako ako jedineční sú ľudia. V záhrade duša splýva s prírodou… Keď ponoríme ruky do pôdy, sejeme, sadíme, vytrhávame burinu či ošetrujeme stromy, polievame, zbierame úrodu, pripravujeme kompost… aj naša duša to všetko potrebuje….

Robert Bly vo svojej knihe Železný Jan píše: „Grécka bohyňa Démétér je vládkyňou všetkého, čo rastie na zemskom povrchu. Práve jej patria lány pšenice, polia jačmeňa, olivové háje, zeleninové záhradky, pasienky. Pripomeňme si, že jej dcéra Persefona sa hrá na jednej z týchto lúk posiatych kvetmi, keď ju znenazdajky unesie Plútón alebo Hádés do podsvetia – dolu a zároveň dovnútra. Persefona tam potom žije s Plútónom, ktorého meno znamená bohatstvo. Obdobne sa i my po vstupe do záhrady stretávame s duševným bohatstvom…“

Keď sa nám podarí, samým alebo s pomocou iných, vyniesť niečo z nášho bohatstva na povrch, v záhrade našej duše tak môže vyrásť nový strom, bylinkový záhon alebo nová túžba, ktorú budeme cítiť v našom bruchu… Možno si tak spomenieme na svoj zabudnutý talent…

S mojou priateľkou z gymnaziálnych lavíc, Paulou Urdovou, Vám prinášame naše plody. Ponúkame Vám seminár Záhrada je obrazom mojej duše. Pozývame Vás venovať sa skutočným záhradám a zároveň ich jemne prepojiť s tými v našich srdciach

Komentáre

    Pridať komentár

    * Nezabudnite na povinné pole.