... koniec je nový začiatok ...  

Ako kreatívne žiť v bežnom živote a v práci?

Pošleme Vám inšpirácie emailom. Za Vašu adresu získate Ankinu autorskú rozprávku O vášni. Je o 3 kráľovských sestrách, ktoré zachraňovali kráľovstvo pred zlodejom vášne. Podarilo sa im ho odhaliť? Čo pri tom zažili?

maľba ženy tanec
Jarná očista - TEST
Jarná očista - TEST
Jarná očista - TEST

Ženské chvíle

zdieľanie v kruhu

Najbližšie stretnutie pripravujem. Čoskoro zverejním viac.

Dovtedy so môžete prečítať Rozprávanie o Ženských kruhoch.

Prečo a ako sa posilniť v malej podpornej skupine.

Na stiahnutie zdarma TU >>>

Téma stretnutia

Ako sama seba oceňujem?

Predstavte si, že Vaša hodnota, Vaša cena, je Váš vnútorný poklad. Čo je Vaším pokladom? Máte ho v rukách? Skutočne ho vlastníte Vy alebo niekto iný? Ak si nie ste istá alebo ste zapochybovali, potrebujete sa za ním vydať na cestu. 

poklad na dne mora ako symbol sebahodnoty ženy

Cesta za pokladom

Čo je najcennejším pokladom Vašej duše a tela? Ako ho budete objavovať? Kde je teraz Váš poklad? Kde ho začnete hľadať? Ako sa k nemu dostanete? Kto Vám pomôže? Čo musíte prekonať a zvládnuť, aby ste mali k nemu prístup? Aká sila Váš poklad vlastní alebo stráži? Čo potrebuje tá sila, aby Vám Váš poklad vydala? Ako s ňou budete vyjednávať? Čo urobíte, aby ste ho získali späť? Čo obetujete? Predstavte si, že ste cestu zvládli a svoj vlastný poklad máte späť vo svojich rukách. Ako to oslávite? Ako budete svoj poklad používať a starať sa oň? 

Aj o tom sa môžeme na Ženských chvíľach rozprávať...

 • 2 hodinky v spoločnosti žien

  rôzneho veku, ktoré sa chcú lepšie poznať a posunúť vo svojom živote dopredu, meniť ho k lepšiemu
 • námety a inšpirácie k téme kreativity

  so zámerom pozrieť sa na ňu z rôznych uhlov pohľadu, uvoľniť jej prirodzený prúd a využiť jej hlbšie poznanie v praktickom živote... môžeme byť tak spokojnejšie a cítiť sa radostnejšie aj v obdobiach, kedy sme hormonálne vypätejšie
 • zdieľanie a výmenu skúseností

  o tom, čo sa nám aktuálne deje, aké máme skúsenosti so sebavyjadrením a tvorivosťou... je na každej, čo povie, čo do spoločného hrnca prinesie a čo si z neho odnesie
 • dobrú pohodu

  v príjemnej atmosfére pri čaji, kde môžu vznikať a rozvíjať sa pekné vzťahy... príďte medzi nás 🙂

Kreativita ako životná sila

ruky kreativita

Porozprávame sa o posilňovaní kreativity každej z nás. Budeme zdieľať, aký máme k nej vzťah, ako počúvame signály svojho tela, vízií či vnútorného hlasu pre tvorivé sebavyjadrenie, ako ju prakticky využiť v domácnosti, pre svoje projekty alebo projekty, ktorých sme súčasťou.

Urobíme si cvičenie, ako sa spojiť so svojím vnútorným dieťaťom, ktoré nám pomáha načrieť do prameňa vlastnej kreativity a schopnosti tvoriť.

Viete, že...

... kreatívne sebavyjdrenie úzko súvisí so ženským cyklom? Že keď počas týždňa pred menštruáciou žena počúva svoje vnútorné signály a tvorí, môže sa prirodzene vyhnúť ťažkostiam spájanými s predmenštruačným syndrómom? Aj o tom sa budeme rozprávať.

Sviatky Vianoce a Nový rok

Krásne Vianočné sviatky v kruhu Vašich blízkych!

Ak máte chuť na rozhovor pri symbolickom  punči, poďte ďalej >>>

Otvorené stretnutie * 2 hodinky v spoločnosti žien * námety a inšpirácie k téme kreativity * zdieľanie a výmenu skúseností *  príjemnúj atmosféru pri čaji, kde môžu vznikať a rozvíjať sa pekné vzťahy... privítam Vás s Majkou, príďte medzi nás 🙂

Ženské chvíle v Bratislave >>> 

Koučing * Semináre * Projekty

Mojou víziou je spokojná žena,

ktorá je sama sebou. Robí to, čo ju baví, priťahuje si do života správnych ľudí a nachádza sa v správnom čase na správnom mieste.

Inšpirujem ženy v tom, aby sa lepšie poznali, jasnejšie vnímali vonkajšie podnety i vnútorné signály, robili to, čo im dáva silu a zlepšili si život.

  Blog

  Anna Halajová

Som profesionálna koučka.


12





Ste tu prvýkrát? Najskôr Vás pozývam SEM >>>

Po vyplnení prihlášky obdržíte emailom zálohovú faktúru na 3 hodiny individuálnych konzultácií Jesenné rozhovory na sumu 57 eur / 1539 CZK. Po jej uhradení sa s Vami spojím a dohodneme sa na prvom termíne a spôsobe konzultácií. Prebiehať budú osobne v Bratislave na Štrkovci alebo cez skype podľa Vášho želania.

Na individuálne Jesenné rozhovory v októbri a novembri mám limitovanú kapacitu 16 žien.

Uzávierka prihlášok je 6. októbra 2015 alebo do naplnenia kapacity.

Zostáva ešte

PRIHLÁŠKU VYPLŇTE TU:

Cena v EUR sa Vám automaticky ukáže, ak v kolónke Štát nastavíte Slovenskú republiku.

TERMÍNY

1. -  25. marca 2015 - naživo

2. -  1. apríla 2015 - sprístupnená cez členskú sekciu na internete

3. -  8. apríla 2015 - naživo

4. -  15. apríla 2015 - sprístupnená cez členskú sekciu na internete

5. -   22. apríla 2015 - naživo

6. -   29. apríla 2015 - naživo

7. -   6. mája 2015 - sprístupnená cez členskú sekciu na internete

8. -   13. mája 2015 - naživo

Miesto konania je Bratislava, Tokajícka 12čas 17:30 až 20:00

Urobte si test

Test je len pre Vás. Získate ním lepší prehľad o sebe a o tom, či kráčate po svojej správnej ceste.

 • Test

  Objav svoj PLÁN B

Plán B lekcia 1

Kto som. Môj zámer. Kľúčové slová. Plán A, B, C, D. Ako sa meniť k lepšiemu.

Plán B lekcia 2

Môj motivačný vzorec. O životnom prúde a kedy som v ňom.

Plán B lekcia 3

Moje miesto v tíme. O spolupráci a komunikácii. Ako fungujeme v projektoch.

Plán B lekcia 4

Čo viem. Moje talenty a dary. Moja nevyčísliteľná hodnota.

Plán B lekcia 5

Čo chcem a potrebujem. Moje (tajné) sny a túžby. O asertivite.

Plán B lekcia 6

Môj úžitok pre iných. O peniazoch. Moja finančná hodnota.

Plán B lekcia 7

Moja stratégia. Moja vnútorná autorita a ako ju počúvať. Emócie a ako v nich plávať.

Plán B lekcia 8

Čo, s kým, kedy, kde a ako ďalej k môjmu úspechu a spokojnosti. O šťastnej ceste.

Čo, s kým, kedy, kde a ako ďalej k môjmu úspechu a spokojnosti. O šťastnej ceste.

Príklady:

Zaujímavý rozhovor s mužom, ktorý žije svoj Plán B - Dávať svoj dar - Jan Bím

Sebakoučovacie otázky

Vráťte sa k počiatočnému zámeru. Čo ste očakávali na začiatku?

Čo ste sa o sebe dozvedeli? Aké vlastnosti ste objavili vo svojom vnútri? Čo nové a objavné ste so sebou zažili?

Čo je Vašou silou? Kedy a kde sa s ňou spájate? Ako ju využívate?

Čo Vám hovorí teraz Vaša najlepšia kamarátka vo Vašom srdci?

Vráťte sa k tým témam, ktoré potrebujete znovu uchopiť, prejsť. Venujte si čas a opäť si ich prelistujte. Pozrite sa na ne cez šošovku súčasného poznania. Každým okamihom sa učíte.

Ako ste zmenili svoje návyky? Čo ste prestali robiť? Čo nové ste do svojho života začlenili?

Ako sa teraz cítite? Čo sa Vám prihodilo? Tvorivo vyjadrite Váš nový pocit zo seba samej. Napríklad napíšte príbeh, namaľujte obrázok, zaspievajte pieseň alebo tancujte...

Na čo ste najviac na seba hrdá? Čo si beriete do nastávajúcej etapy Vášho života?

Keď teraz označíte svoju sebalásku, láskyplný vzťah k sebe na škále od 1 do 10, keď 1 je najmenej a 10 najviac, kde sa nachádzate?

Ak nie ste na 10, čo ešte môžete pre seba urobiť, aby ste sa podporili?

Ako sa odmeníte za starostlivosť a pozornosť, ktorú ste si venovali?

Užívajte si samu seba!

Ste najdôležitejší človek vo VAŠOM živote!

Tešte sa z vlastného Ja.

S každým koncom prichádza začiatok niečoho nového...

Ďakujeme Vám za dôveru a želáme Vám veľa šťastia! Janka, Norika, Anka

Vnútorná radkyňa a finančná hodnota

Život v konečnom dôsledku znamená, že človek musí niesť plnú zodpovednosť za nachádzanie správnych odpovedí na svoje otázky a za plnenie úloh, ktoré každému z nás život neustále zadáva.

Tieto úlohy - a preto aj zmysel života - sú pre každého človeka a pre každú chvíľu iné. Preto nie je možné definovať zmysel života všeobecne. Otázky zmyslu života sa nedajú a nikdy nebudú dať zodpovedať žiadnymi všeobecnými tvrdeniami. "Život" nie je niečo nejasné, ale niečo veľmi skutočné a konkrétne, ako sú skutočné a konkrétne úlohy, ktoré človeku dáva život. Tieto úlohy formujú osud človeka a ten je pre každého iný a jedinečný. Žiaden človek a žiaden osud sa nedá porovnávať s akýmkoľvek iným človekom alebo s akýmkoľvek iným osudom. Žiadna situácia sa neopakuje a každá situácia si vyžaduje inú reakciu. Niekedy môže situácia, v ktorej sa človek ocitol, od neho vyžadovať, aby tvaroval svoj vlastný osud činmi. Inokedy je preňho výhodnejšie, keď určitú situáciu využije na premýšľanie nad ňou, čím si uvedomí jej prínosy. A niekedy sa od neho môže vyžadovať, aby prijal svoj osud a niesol svoj kríž. 

Úryvok z knihy Viktora E. Frankla Hľadanie zmyslu života. Napriek všetkému povedať v živote áno. Eastone Books, Bratislava. 2011. str. 67

Tipy a inšpirácie pre ďalší rozvoj:

http://www.annahalajova.sk/spadli-ste-z-bicykla-alebo-dynamicka-rovnovaha

 

Nech sa Vám dobre darí!

V prípade potreby som na anina.halajova@gmail.com alebo +421 905 519 723

Anna Halajová

Srdečne Vás pozývame na seminár.

Rozpoznanie 4 podôb materstva Vám pomôže žiť s väčším porozumením a radosťou.

Stretnete sa v skupine maximálne 16 žien. Počet miest je limitovaný.

Uzávierka prihlášok je 8. júna 2015

Seminár je už naplnený. Je možné sa prihlásiť ako náhradníčka.

13. júla 2015

0 účastníčok zo 16 je už prihlásených

Srdečne Vás pozývame na seminár.

Rozpoznanie 4 podôb materstva Vám pomôže žiť s väčším porozumením a radosťou.

Stretnete sa v skupine maximálne 16 žien. Počet miest je limitovaný.

Uzávierka prihlášok je 8. júna 2015

Seminár je už naplnený. Je možné sa prihlásiť ako náhradníčka.

13. júla 2015

0 účastníčok zo 16 je už prihlásených

13. júna 2015 v Bratislave

začína o 9:00 a končí o 18:00

Miesto konania: Psychologické centrum Heydukova 1, Bratislava - Staré mesto 

Seminár je naplnený.

Je možné sa prihlásiť ako náhradníčka, ak niektorá z prihlásených účastníčok neuhradí platbu.

Uzávierka prihlášok je 8. júna 2015.

Pre seminár v Bratislave vyplňte prihlášku tu:

18. júla 2015 v Banskej Bystrici

začína o 9:00 a končí o 18:00

Miesto konania: Železničiarska 5, Banská Bystrica

Uzávierka prihlášok je 13. júla 2015.

0 účastníčok zo 16 je už prihlásených

Pre Banskú Bystricu vyplňte prihlášku tu:

Ak máte záujem o seminár v Bratislave v novom termíne, uveďte svoju emailovú adresu. Dáme Vám ho vedieť medzi prvými.

Anna Halajová

Zmeňte svoj život k lepšiemu... 

Matky & Dcéry

Jednodňový seminár

Stretnite sa so sebou... počúvajte sa... tam, kde chcete... kedy chcete ... ako sa mať rada, lepšie sa poznať a byť zdravo sebavedomá... inšpirujte sa tu >>>

KOUČING 

Prečo... čo získate... s kým... kedy a kde... ako vyzerá individuálna konzultácia... koľko stojí... čo povedali iné ženy... viac je tu >>>

ŽENSKÉ CHVÍLE    naživo

Ženské zdieľanie, výmena skúseností, podpora a posilnenie... 

najbližšie 21 . mája 2015 o 18:00 v Bratislave. Tu je pozvánka >>> ...  aj na Facebooku >>>

eBook Rozprávanie o ženských kruhoch - Prečo a ako sa navzájom posilniť v podpornej skupine môžete zdarma získať TU>>>

ŽENSKÉ CHVÍLE - stretnutie v skupine - 6 eur 

Individuálna KONZULTÁCIA - osobne, skype - 50 minút 25 eur, 100 minút 40 eur, viac podľa dohody

PLÁN B alebo OBJAV SVOJU NOVÚ PRÁCU - špeciálny kurz - 8 lekcií s osobným koučingom - 176 eur

Si najdôležitejší človek v TVOJOM živote! - online kurz - 1. časť zdarma, 2. - 5. časť cena vo vnútri

zvuková nahrávka RELAXÁCIE - zdarma

RELAXÁCIA

Ako garantujem Vašu spokojnosť

Viac informácií →

Prvú 20-minútovú konzultáciu Vám venujem ZDARMA

Aktuálne

Ako sa so mnou spojíte

e-mail: anna@annahalajova.sk

mobil: +421 905 519 723

skype: a.halajova

RNDr. Anna Halajová

Referencie