Anna Halajová

... koniec je nový začiatok...  

ak Vás zaujíma téma Vnútorná autorita ako cesta k vášni

13. júna 2015 v Bratislave

začína o 9:00 a končí o 18:00

Miesto konania: Psychologické centrum Heydukova 1, Bratislava - Staré mesto 

Seminár je naplnený.

Je možné sa prihlásiť ako náhradníčka, ak niektorá z prihlásených účastníčok neuhradí platbu.

Uzávierka prihlášok je 8. júna 2015.

Pre seminár v Bratislave vyplňte prihlášku tu:

18. júla 2015 v Banskej Bystrici

začína o 9:00 a končí o 18:00

Miesto konania: Železničiarska 5, Banská Bystrica

Uzávierka prihlášok je 13. júla 2015.

0 účastníčok zo 16 je už prihlásených

Pre Banskú Bystricu vyplňte prihlášku tu:

NAŽIVO Vás pozývam

na sobotňajšiu tvorivú dielňu

ČO OČAKÁVAM V ROKU 2017

  • odštartovať tvorbu Vašej webky a aplikovať vzdelávanie v on-line stratégiách do každodenného života
  • prakticky s tvorbou v šablóne Mioweb a v aplikáciách SmartEmailing a FAPI
  • so splnením povinností podľa Zákona o ochrane osobných údajov na Slovensku
  • s písaním na Vašu webku aj keď nie ste spisovateľ/-ka

Stretnutie SmartCommunity v Bratislave

S kým?

Anka Halajová

Som koučka. Sprevádzam ženy v obdobiach ich životných a pracovných zmien. Poskytujem hlbšie sebapoznanie a povzbudzujem ženu v tom, aby sa spájala so svojou vlastnou silou, zdrojmi a prirodzeným smerovaním v aktuálnej životnej etape.

Maria Pekarovič

Som sociálna terapeutka a poradkyňa. Sprevádzam ľudí náročnými obdobiami a poskytujem intervenciu v prípade zhoršenia psychického zdravia. Zaujímam sa o duchovný rozvoj a filozofiu ducha. Mám rada ľudí, spoločnosť a umenie.

Ako kreatívne žiť v bežnom živote a v práci?

Pošleme Vám inšpirácie emailom. Za Vašu adresu získate Ankinu autorskú rozprávku O vášni. Je o 3 kráľovských sestrách, ktoré zachraňovali kráľovstvo pred zlodejom vášne. Podarilo sa im ho odhaliť? Čo pri tom zažili?

maľba ženy tanec
motýľ ako symbol transformáciePopisok pod obrázkom