Zmeňte svoj život k lepšiemu  

Moja cesta

Pozorovanie a štúdium prírody a ľudí je mojou prirodzenosťou.

Vždy som sa rada učila a čítala, pracovala na sebe. Od roku 1982 mi bola prvou príručkou sebazdokonaľovania kniha Umenie byť samým sebou od ruského psychiatra Vladimíra Leviho. V mojich devätnástich som tak odštartovala vedomejšie sebapoznávanie a praktický osobný rozvoj.

Žila som život so všetkým, čo k nemu patrí. Vzostupy, pády a opäť nové začiatky... 7 zamestnaní v 3 profesiách, trvalé bydliská v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave. Mala som až 43, keď som stretla svojho muža, spriaznenú dušu, s ktorým spoločne rozvíjame náš vzťah.

Súčasne s vysokoškolským štúdiom prírodných vied a následne s prácou inšpektorky ochrany životného prostredia, finančnej poradkyne a internej koučky v banke som na sebe intenzívne pracovala. Učila som sa v psychologických, koučovacích a rozvojových kurzoch a seminároch. Ako 48-ročná som vyštudovala moju druhú vysokú školu. Absolvovala som na univerzite andragogiku, výchovu a vzdelávanie dospelých. Svojej duši som sa venovala aj pomocou psychoterapie. Veľa som čítala. Písala som básne a krátke prózy, venovala som sa arteterapii. Splnila som si svoj detský sen a štyri roky som objavovala svoj hlas na hodinách spevu. Získané poznanie som pretavovala cez vlastné životné skúsenosti.

Každodenne som pri práci s klientami počúvala ich životné príbehy. Jeden rok som takmer každú sobotu pomáhala deťom na detskej onkológii v Banskej Bystrici pomocou arteterapie zvládať ich náročné životné obdobie.

Moje pôsobenie vyústilo do súčasnej práce nezávislej koučky. Venujem sa prevažne ženám, pretože v ženskej duši v súčasnej dobe vidím veľkú hybnú silu. Žiaria v nás ohromné poklady, ktoré potrebujeme objaviť, oprášiť a rozvíjať. Potom môžeme so zdravým sebavedomím žiť šťastný život pre úžitok svojej rodiny, spoločnosti, sveta... naplniť svoje poslanie.

Odovzdávam svoje poznanie a skúsenosti, a tým napomáham zlepšovať život svojim klientkam. Viem poukázať na to, čo si musia všimnúť, čo je dôležité vidieť pre ich posun vpred a sebazdokonalenie, pomáham im napraviť to, čo nie je funkčné.

Moje vnútorné impulzy ma nútia hľadať vysvetlenia a poučenia, ísť do podstaty a hĺbky vecí života. S podporou prírodovedného a pedagogického vzdelania sa ponáram do vôd zákonitostí ľudského poznania, správania a prežívania. Mojím zámerom je vynášať nad hladinu praktické riešenia pre každodenný život...

Vitajte a teším sa na Vás... do čítania, do počutia, do videnia...