Kreatívna fáza menštruačného cyklu - Čarodejnica

Ak sme pred menštruáciou, približne v 21. až 28. dni cyklu, žezlo vo svojich rukách drží naša vnútorná Čarodejnica.

Možno máte pocit podráždenosti, napätia. V skutočnosti je to doba, keď máme na dosah svoj vnútorný poklad. Naša inšpirácia je nám najviac prístupná. Je to čas na našu kreativitu, originálne myslenie, nové nápady. Začíname sa sťahovať do seba, potrebujeme sa stíšiť a častejšie hovoriť nie.

Zosilnené schopnosti a zručnosti:

 • Kreativita vychádzajúca z nadšenia – chceme venovať veciam, ktoré nás inšpirujú a ktoré živia náš vnútorný oheň
 • Tvorivé písanie
 • Komunikácia vedená vášňou srdca
 • Vizuálna tvorba vychádzajúca z nášho nadšenia
 • Predstavivosť a imaginácia
 • Hudobná tvorba prameniaca z radosti zo života
 • Zhmotňovanie našich cieľov a najdivokejších prianí
 • Schopnosť vidieť okolo seba skryté príležitosti a synchronicity (zhody náhod)
 • Schopnosť prichádzať s novými nápadmi na základe minima, brainstorming
 • Náhle inšpirácie a schopnosť rozvíjať tvorivé myšlienky
 • Náhle vhľady a pochopenia vecí
 • Nápady prichádzajúce zčistajasna
 • Intuitívne pochopenie zložitých teórií
 • Schopnosť uložiť neštrukturované informácie
 • Schopnosť vidieť za množstvom detailov zákonitosti, ktorými sa veci riadia
 • Schopnosť rozpoznať a opustiť, čo nám nefunguje alebo už neslúži
 • Schopnosť identifikovať problémy
 • Potreba upratovať a tým vytvárať priestor a poriadok
 • Schopnosť zbavovať sa emočnej záťaže, prežitých postojov, myšlienkových vzorcov, tvorba nového poriadku
 • Znalosť toho, čo potrebujeme, aby sme dosiahli žiadúceho účinku
žena v kostýme čarodejnice

Čo nám v kreatívnej fáze tak úplne nejde:

 • Pochopiť niečo logického
 • Uvažovať racionálne
 • Pracovať s druhými ľuďmi na problémoch
 • Vciťovať sa do druhých
 • Pracovať  v tíme
 • Začínať nové projekty
 • Púšťať sa do zmeny životného štýlu alebo režimu
 • Štruktúrovane sa učiť, myslieť alebo plánovať
 • Hovoriť si pozitívne afirmácie o sebe a o svojom živote
 • Pokúšať sa napraviť seba samú alebo svoje vzťahy

Zdroj: Miranda Gray: Cyklická žena

Späť na článok Ženské vlnenie