Expresívna  fáza menštruačného cyklu - Matka

Približne v 14. až 20. dni cyklu, v jeho strede, sa v nás prejavuje kvalita Matky. Je to ovulačné obdobie. V strede svojho cyklu máme najväčšiu schopnosť otehotnieť.

Sme pre mužov najviac príťažlivé. Sme výnimočne komunikatívne, empatické. Lepšie sa nám pracuje v tíme, podporujeme druhých, budujeme vzájomné vzťahy. Sme starostlivé a nápomocné, máme silu dávať.

Zosilnené schopnosti a zručnosti:

 • Empatia a nesebecký životný postoj
 • Vytváranie a budovanie kontaktov a podporujúcich vzťahov
 • Schopnosť efektívnej komunikácie a medziľudských zručností
 • Zameranie na pocity
 • Flexibilita a pružnosť
 • Ochota robiť kompromisy, byť zmierujúcim sudcom a vyjednávať
 • Užívanie si života, hravosť, pocity šťastia
 • Trpezlivosť a vľúdnosť
 • Vytváranie podporného prostredia pre ľudí a projekty
 • Schopnosť vnímať potreby iných a rozumieť im
 • Schopnosť presviedčať, sprevádzať, učiť sa a viesť
 • Dať do úzadia vlastné potreby a priania
 • Aktívne počúvanie a vyjadrovanie  uznania
 • Schopnosť cítiť a vyjadrovať vďačnosť a ocenenie
 • Štedrosť a dávanie
 • Spoločenskosť a šarm
 • Schopnosť prežívať úspech
 • Ochota meniť svoje návyky, aby sme vyšli v ústrety iným
 • Schopnosť prijímať situácie také, ako skutočne sú
 • Budovanie hniezda a starostlivosť o domov
 • Každodenná starostlivosť o ľudí a naše okolie
objatie dvoch žien

Čo nám v ovulačnej fáze tak úplne nejde:

 • Dlhšiu dobu sa pre niečo alebo niekoho obetovať, pokiaľ ide prvotný impulz proti našim vlastným hlbším potrebám (i keď sa mohol objaviť práve v tejto fáze). Odporúčanie nechať tieto nápady prejsť ešte kreatívnou a reflektívnou fázou.
 • Pristupovať k veciam dravým,  agresívnym, dynamickým spôsobom
 • Prichádzať s intuitívnymi nápadmi
 • Tráviť čas mimo domov. Domov môže hrať dôležitú úlohu v dosiahnutí pocitu našej duševnej pohody.
 • Správať sa mužským spôsobom
 • Využívať k motivácii materiálne ciele
 • Zaoberať sa detailmi
 • Logicky premýšľať
 • Pracovať nadčasy a nosiť si prácu domov
 • Pracovať samostatne

Zdroj: Miranda Gray: Cyklická žena

Späť na článok Ženské vlnenie