Reflektívna fáza menštruačného cyklu - Baba Jaga

Ak máme menštruačné krvácanie, sme približne v 1. až 6. dni cyklu. V našom vnútri vládne Baba Jaga. Majme odvahu s ňou pobudnúť. Môže nám byť veľmi užitočná.

Je to optimálny čas pre vnútorné spracovávanie vecí, nachádzanie ich podstaty, prerámovanie. Ľahšie opúšťame staré záležitosti. Triedime to, čo má pre nás význam a čo nie. Lúčime sa s tým, čo nám už neslúži a nechávame si to, čo má pre nás zmysel. V tomto období si potrebujeme dopriať odpočinok a regeneráciu síl.

Zosilnené schopnosti a zručnosti:

 • Premýšľanie o vlastnom zážitkovom prúde, procesoch vlastného vedomia, zrkadlenia a hlbokého vnútorného spracovania vecí
 • Schopnosť odpustiť a zabudnúť, nechať minulosť za sebou
 • Fyzická regenerácia, dobíjanie energie
 • Silné odhodlanie robiť zmeny
 • Intuitívne vycítenie správneho smeru alebo kroku
 • Vnímať súvislosti a vidieť celkový obraz
 • Intuitívne porozumenie tomu, čo si žiadajú projekty, úlohy alebo ľudia
 • Prirodzený stav meditácie
 • Nápady a informácie v podvedomí skôr vyplávajú na povrch
 • Hlboké duchovné prepojenie, ktoré nám umožňuje prekročiť každodenné starosti
 • Prehodnocovanie svojich aktivít, cieľov aj svojho života skôr na základe pocitov a intuície ako na základe myslenia
 • Pozitívna vizualizácia možnej budúcnosti, riešenia a cieľov, aby sme vycítili, čo je správne a rozhodli sa pre to
 • Prežitie hlbokej vnútornej vyrovnanosti a pokoja
 • Prijatie vecí tak ako sú, stav, keď sú pre nás dôležité len základné potreby a nič iného nás netrápi
 • Schopnosť plynúť s prúdom
 • Byť tu a teraz a užívať si jednoduchých radostí z plynúceho bytia
 • Byť šťastné s tým, čo máme, bez toho, aby sme sa usilovali o zmenu a chceli viac
 • Milovať a prijímať samú seba, vedieť byť k sebe jemná a nežná
 • Prichádzať s intuitívnymi nápadmi a riešeniami
 • Tvorivá predstavivosť
ilustrácia Ježibaby

 Čo nám počas menštruačnej fázy tak úplne nejde:

 • Sústrediť sa a byť dynamické
 • Spolupracovať s ľuďmi, nadväzovať vzťahy, budovať spoločenské kontakty
 • Pracovať nadčas
 • Začínať nové projekty
 • Pracovať na úlohách zameraných na detaily alebo s presne danou štruktúrou
 • Byť fyzicky aktívne, cvičiť, športovať, cestovať
 • Učiť sa logicky, uvažovať alebo plánovať
 • Využívať k svojej motivácii svoje nadšenie
 • Málo spať

Zdroj: Miranda Gray: Cyklická žena

Späť na článok Ženské vlnenie