Lektorky Anka Halajová a Jana Sarah Kašáková, Dipl.POP

Vás srdečne pozývajú

na celodenný pohybovo-výtvarný workshop

TANCUJ A MAĽUJ!

TVORIVÉ PREPOJENIA VNÚTORNÝCH A VONKAJŠÍCH SVETOV

v sobotu 21. mája 2016 v Bratislave

Cez pohyb, výtvarno a zážitok na sebe v skupine žien Vám ponúkame tvorivý náhľad a prístup k bežnému životu a prežívaniu seba, vzťahov, miesta vo svete. Chceme podporiť prepájanie, uvoľnenie, znovunájdenie hlbokého smerovania alebo len príjemné, trošku dobrodružné a objavné stretnutie so sebou a inými ženami bez konkrétneho zámeru či cieľa.

Tancom chápeme vyjadrenie seba v pohybe, keď rytmus, choreografia, ba dokonca aj nehybnosť vychádza a nasleduje Vašu vlastnú momentálnu vnútornú potrebu či impulzy. Podobne aj výtvarné vyjadrenie je v našich očiach to, čo sa v momente objaví ako vizuálny impulz, ktorý sa vynára tu a teraz a vďaka Vám dostáva svoju momentálnu a jedinečnú podobu.

maľba ženy tanec

Workshop je určený profesionálkam v pomáhajúcich profesiách, koučkám, trénerkám, pedagogičkám, matkám, ženám, ktoré pracujú so skupinami ako aj záujemkyniam o sebapoznanie, rast a rozvoj, psychológiu a tým, ktoré sa rady inšpirujú, ako žiť šťavnatý, chutný a zmysluplný život. Zručnosti v tancovaní, maľovaní alebo kreslení nie sú potrebné. 

Anna Halajová

je koučka s prírodovedným a andragogickým vzdelaním. Sprevádza prevažne ženy v obdobiach ich životných či pracovných zmien. Povzbudzuje ženu v tom, aby sa spájala so svojou vlastnou silou, telom, kreativitou a prirodzeným smerovaním.

Veľa rokov sa vzdeláva v koučovacích výcvikoch, sebarozvojových kurzoch, napríklad arteterapia a výtvarná výchova pre dospelých Jany Ruskovej Vatrálovej, tanečná terapia Evy Weißmann, Veľký kruh života Surye Cinzie Donnoli, hodiny spevu Márie Vajdovej a Idy Kelarovej. Čerpá z prírody a fascinuje ju, ako všetko so všetkým súvisí. Opiera sa o svoju intuíciu, empatiu a hlbšie poznanie s ambíciou vyniesť na povrch praktické riešenia.

Baví ju tvoriť svoju webstránku www.AnnaHalajova.sk

Jana Sarah Kašáková

je diplomovaná psychoterapeutka a facilitátorka procesovej práce. Pracovala na psychiatrii, v školstve, v roku 2008 otvorila svoju súkromnú psychoterapeutickú prax v Piešťanoch. Absolvovala výcvik v POP a v procesovej práci v systemických štruktúrach.

Aj cez svoj životný príbeh skúma silu, moc, citlivosť a zraniteľnosť, hanbu a útlak v kontexte (nielen) rodových a ženských otázok a tiež transformáciu ako opakujúce sa zrkadlenie, prepájanie vnútorného a vonkajšieho sveta a procesov. Časť svojej cesty popísala v záverečnej POP práci The Birth of Butterfly (2014). Od roku 2002 je členkou direktória vzdelávacieho inštitútu POPI-Slovensko. Lektorsky sa venuje vzdelávaniu v POP, práci so ženami, ženským témam, procesu transformácie, smrti a hanbe. www.psychoterapeutka.sk

Obe sa učia pracovať so ženami a ženskými témami aj od Marianne Verny. Spolupracujú na projektoch, ktoré sa týkajú tém rozvíjajúcich ženstvo vo všetkých podobách, ako aj tém transformácie a smrti.

Miesto konania: v Centre Radosť, Lýcejná č.4, Bratislava - www.centrumradost.sk/kontakt/

Doba konania: 9.00 registrácia, začiatok 9.30, obedňajšia prestávka 12.30-14.30, predpokladaný koniec 18.00.

Kurzovné: 50,- eur je splatné do 10.mája 2016. Po prihlásení alebo platbe po tomto termíne je kurzovné 60,- eur. Dvojica kamarátok zaplatí o 10% menej, spolu 90,- eur (do 10.mája) resp.108,- eur (po 10.máji 2016). Malé občerstvenie, pitný režim zabezpečené. Krátke prestávky podľa potreby.

Účet: Ing. Mgr. Jana Kašáková, SLSP, IBAN: SK22 0900 0000 0002 8549 5827, do poznámky pre prijímateľa uveďte svoje meno, kurzovné máj 2016, Bratislava.

Podmienky zrušenia účasti: svoju účasť na workshope môžete bezodplatne zrušiť do 10.5.2016, pri zrušení účasti do 15.5.2016 je storno poplatok 50%, do 21.5.2016 je 100%. V prípade, že si za seba nájdete náhradu, je zrušenie bezplatné.

S prihláškami a organizačnými otázkami sa obracajte na Janu Sarah Kašákovú.

Kontakt: sarah.kasak@gmail.com, tel.: +421 905 382 194

Počet miest na workshope je limitovaný.

Tešíme sa na vás!


e-mail: anna@annahalajova.sk

mobil: +421 905 519 723

skype: a.halajova

Facebook  *  LinkedIn