Jesenné rozhovory

individuálny koučing

O čom sú?

o téme, ktorú si vyberiete ... napríklad o vzťahu k sebe samej, k rodičom, partnerovi, deťom, k spolupracovníkom ... o vzťahu k vlastnému telu a ako sa postarať o jeho zdravie ... o sebapoznaní ... o plodoch Vášho života alebo tohto roka ... o tom, čo je pre Vás aktuálne ... čo máte zrelé na rozlúsknutie a nechcete byť na to sama ...

Čo získate?

 • pozornosť a odbornú podporu len pre Vás

  3 hodiny koučovacích rozhovorov ... čas a spôsob konzultácií osobne alebo skypom podľa dohody ... plné sústredenie na Váš individuálny proces ... diskrétnosť ...
 • uvoľnenie emócií a vyjasnenie myšlienok

  vypočutie ... možnosť vyjadriť svoje emócie a vypovedať myšlienky ... žiadne posudzovanie a odsudzovanie ... uchopenie Vašich slov ako základ Vašich riešení ...
 • uvedomenie si plodov a zdrojov Vášho života

  pohľad na seba a druhých z iného zorného uhla ... prečistenie vzťahov ... odhalenie vlastných kvalít ... vnímanie svojich návykov ... objavenie potenciálu pre zmeny ...
 • posilnenie, smer a prvé kroky k riešeniam

  uvedomíte si svoje smerovanie a Váš jedinečný spôsob rozhodovania sa ... vykročíte k riešeniam alebo nadobudnete pochopenie, že práve Vy máte na ne počkať ...

S kým?

Anna Halajová

Som koučka.

Sprevádzam ženy v obdobiach ich životných a pracovných zmien. Poskytujem im hlbšie sebapoznanie a povzbudzujem v tom, aby sa spájali so svojou vlastnou silou, zdrojmi a prirodzeným smerovaním v aktuálnej životnej etape.

Pripravila som a spolupracujem na projektoch:

 • Plán B alebo Objav svoju novú prácu  -  uľahčuje odhaliť neuvedomený potenciál, spojiť sa s ním a použiť ho ako zdroj a navigáciu pre svoje budúce smerovanie;
 • Smrť ako dar - pomáha spracovať stratu blízkej osoby, zaobchádzať s blízkym umierajúcim a je o tom, ako nás Smrť pozýva do života;
 • Si najdôležitejší človek v TVOJOM živote! - pozýva ženy ku skúmaniu a budovaniu vzťahu k sebe samej;
 • Matky & Dcéry - podporuje lepšie porozumenie, zdieľanie, reflexiu a precítenie jedného z najdôležitejších vzťahov v živote na hlbokej a zážitkovej úrovni.

Kedy a kde?

v októbri a novembri podľa vzájomnej dohody

osobne v Bratislave alebo cez skype

Ako?

Individuálny koučing bude trvať 3 hodiny. Tento čas si môžete rozložiť tak, ako to bude pre Vás užitočné. Vytvoríte si tým sériu rozhovorov pre riešenie Vašich otázok podľa vlastného tempa.

Na začiatku si zvolíte tému, ktorú chcete lúskať. Môže ich byť aj viac. Ak by ste tú hlavnú nevedeli pomenovať, spolu vyberieme v danom čase najdôležitejšiu.

Počas konzultácií objavíte prvé kroky, smer a možno aj celú cestu k želaným výsledkom. Svoje odpovede nosíte v sebe. Spoločne ich osvetlíme. Čaká Vás podporujúce sprevádzanie, prežívanie, zdieľanie a sebapoznanie. Naviac dostanete doplňujúce materiály a tipy na literatúru.

Bežná cenu u mňa za 3 hodiny koučingu je 75 eur. 

V rámci Jesenných rozhovorov je cena za 3 hodiny 57 eur

--------------------------------------------

Si najdôležitejší človek v TVOJOM živote! so zľavou 50%

Možno si hovoríte...

... mám kamarátku, s ktorou preberám moje problémy...

Mať svoju priateľskú sieť je výborné. S kamarátkami zdieľame svoj život. Pri profesionálnej konzultácii ide okrem zdieľania aj o nájdenie efektívneho riešenia, o posun vpred.

... načo veci rozoberať, môže to byť nepríjemné...

Vyvarujeme sa problém rozmazávať. Naopak... nájdeme východiská. Pri rozhovoroch sa uvidíte v inom svetle. Postrehnete svoj potenciál, ktorý ste predtým nevnímali. Uvedomenú silu použijete pri riešení svojich situácií.

... pre mňa ja ťažké požiadať o pomoc...

Pamätám si, keď som ja požiadala o odbornú pomoc. Urobila som sama, čo bolo v mojich silách, ale necítila som sa dobre. Až keď som povedala: "Pomôž mi," dostala som podporu, ktorá bola pre mňa veľkým krokom vpred.

Čo bolo hodnotné pre iné ženy?

Čas strávený s tebou bol pre mňa veľmi prínosný, príjemný - plný empatie, porozumenia, povzbudenia, ukázania cesty. Zdanlivo malé krôčiky, ktoré môžu znamenať veľké zmeny:)

Katarína, obchodná manažérka

Čo mi dali osobné konzultácie s Ankou? Vďaka nim som sa zorientovala pri problémoch v rodine, uľavilo sa mi v stresových situáciách. Lepšie chápem členov mojej rodiny. Pomohli mi odštartovať životné zmeny.

Eleonóra, trénerka komunikácie

Keď sa s Tebou rozprávam, to je ako ísť na zákusok, ktorý sa volá Ankin rez. Po našom rozhovore vidím svoju situáciu v priereze. Je mi jasné, čo je biele, čo je čierne, vidím zreteľne korpus aj plnku. Vidím to, čo aktuálne potrebujem vidieť aj z iného uhla pohľadu.

Ivica, zdravotná sestra

Anku som požiadala o couchovský rozhovor v čase, keď som premýšľala, ako ďalej nasmerovať svoj život, ako využiť svoj potenciál, ako si zo všetkých možností, ktoré sa mi ponúkajú, vybrať tú správnu. Anka mi kládla v priebehu rozhovoru otázky, ktoré mne samej vôbec nenapadli a naviedla ma tak k novému pohľadu na to, v čom som bola zamotaná. Navrhla mi niekoľko možností a techník, ako sa rozhodnúť a ja som jednu z nich ešte v ten deň vyskúšala a posunula sa v uvažovaní o krok vpred. Hoci sme s Ankou priateľky, jej pôsobenie v priebehu rozhovoru bolo profesionálne a zo smerovania rozhovoru som mala pocit, že Anka vie, čo robí. Veľmi rada odporúčam "stretnutie" s Ankinou profesionalitou a ľudským prístupom všetkým Vám, ktoré sa chcete posunúť o krok vpred a nabrať odvahu na veľké zmeny v živote.

Magdaléna, novinárka a cestovateľka

Zhromaždite svoje plody a urobte z nich niečo užitočné.

Na individuálne Jesenné rozhovory počas októbra a novembra 2015 mám limitovanú kapacitu 16 žien.

--------------------------------------------

Si najdôležitejší človek v TVOJOM živote! so zľavou 50%

Uzávierka prihlášok je 6. októbra 2015 alebo do naplnenia kapacity.

Zostáva ešte

Rada Vám budem efektívne nápomocná.

Teším sa na stretnutie s Vami!

Anna Halajová