... koniec je nový začiatok...  

Mojou víziou je spokojná žena

Som konzultantka a koučka osobného rozvoja. Inšpirujem Vás a podporím v tom, aby ste sa lepšie poznali, sebaistejšie sa rozhodovali, robili to, čo Vám dáva silu, skvalitnili si vzťahy a zlepšili svoj každodenný život.

Niekedy stačí len 1 rozhovor...

S čím Vám ako profesionálna koučka pomôžem

  • upokojiť sa
  • zvládať záťažové obdobie alebo etapu hľadania
  • vyjadriť a pochopiť emócie
  • objaviť  to, čo nie je vo Vašom živote funkčné
  • byť sama sebou, vo Vašej jedinečnosti a sile
  • vedomejšie vnímať Vašu životnú cestu
  • skvalitniť si Vaše vzťahy
  • spojiť Vašu prácu s internetom

Čo ma baví

Baví ma kreativita. * Napĺňa ma študovať tradičné metódy i nové trendy v osobnom rozvoji. * Fascinuje ma, ako všetko so všetkým súvisí. * Moje skúsenosti a poznatky rada odovzdávam, píšem a publikujem na svojich webstránkach. * Milujem prírodu a teší ma, keď sme pri koučovaní v parku, lese, v prírodnom labyrinte. * Idem vo veciach do hĺbky, aby sme spolu na povrch vyniesli praktické riešenia. Mám rada rozprávky, metafory, príbehy. Baví ma prepájať životnú cestu a podnikanie s internetom. 

Príbeh mojej životnej cesty

Odjakživa ma lákalo chápať zákonitosti životných síl, pozorovať prírodu a ľudí.

Žasla som nad tým, ako z malého semienka vyrastie obrovský strom alebo ako človek objavuje a rozvíja svoje talenty, aby obohatil svet. 

Anna Halajová

Učila som sa od mojich najbližších, skvelých učiteľov, z kníh a životopisných príbehov. Umenie byť samým sebou od ruského psychiatra Vladimíra Leviho bola mojou prvou príručkou sebazdokonaľovania. V devätnástich som odštartovala vedomejšie sebapoznávanie a praktický osobný rozvoj.

Povedali o mne

Keď sa s Tebou rozprávam, to je ako ísť na zákusok, ktorý sa volá Ankin rez. Po našom rozhovore vidím svoju situáciu v priereze. Je mi jasné, čo je biele, čo je čierne, vidím zreteľne korpus aj plnku. Vidím to, čo aktuálne potrebujem vidieť aj z iného uhla pohľadu.

Ivicazdravotná sestra

Vždy som vedela, čo chcem a za tým som si aj išla. V určitej etape života som však potrebovala nasmerovať a spoznať sa detailnejšie. To sa mi podarilo aj vďaka Anke. Je skvelá profesionálna koučka. Niekoľko konzultácií mi pomohlo hlbšie spoznať samú seba. Potom som sa oveľa ľahšie rozhodovala, ktorú cestu si na križovatke vybrať. Bolo to také jednoduché, že som sa sama sebe čudovala, prečo som taký rozhovor neiniciovala skôr.

Zuzkafitnesska a motivátorka, www.zuzkasvihlikova.sk

Seminár mi vytvoril bezpečný „časo-priestor“ na reflexiu a precítenie jedného z najdôležitejších vzťahov v živote – vzájomného vzťahu matky a dcéry na hlbokej, obohacujúcej, zážitkovej úrovni, s ktorou sa v „bežnom“, každodennom živote (žiaľ) nedostávame do kontaktu. A práve z hĺbky tohto zážitku viem aj po jeho doznení čerpať zdroje na to, aby som aj v „bežnom“ živote bola vnímavejšia k tomu, čo sa skrýva pod povrchom nášho bytia a vzťahov.

účastníčka seminára Matky & Dcéry

Anna Halajová - profil - kópia

Viac sa dozviete  kliknutím na prezentáciu RNDr. Bc. Anna Halajová, šípkou v strede spustíte a pgdn listujete.


Podrobnejšie fakty z profesného života si prečítajte na LinkedIn

Nepotrebujete zažiť vážnu krízovú situáciu, aby ste sa posunuli v živote dopredu!


e-mail: anna@annahalajova.sk

mobil: +421 905 519 723

skype: a.halajova

Facebook  *  LinkedIn


Rada Vám budem efektívne nápomocná