Som Anna Halajová, koučka.

Mojou prácou a vášňou je podporiť ženy v ich schopnostiach meniť svoj život k lepšiemu.

Odjakživa ma lákalo porozumieť a chápať zákonitosti životných síl... ako z malého semienka vyrastie obrovský strom... ako človek objavuje a rozvíja svoje talenty, aby obohatil svet...

Ako gymnazistka som siahala po zdrojoch, z ktorých som mohla získať poznatky. Učila som sa od mojich najbližších, niektorých skvelých učiteľov a z kníh o ľudských dušiach. Od roku 1982 mi bola prvou príručkou osobnej psychohygieny a učebnicou sebazdokonaľovania kniha Umenie byť samým sebou od ruského psychiatra Vladimíra Leviho. V devätnástich vo mne odštartovala vedomejšie sebapoznávanie a praktický osobný rozvoj.

Žila som život so všetkým, čo k nemu patrí. Vzostupy, pády a opäť nové začiatky... 7 zamestnaní v 3 profesiách, trvalé bydliská v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave. Mala som až 43, keď som stretla svojho muža, spriaznenú dušu...

Súčasne s vysokoškolským štúdiom prírodných vied a následne s prácou inšpektorky ochrany životného prostredia, finančnej poradkyne a internej koučky v banke som na sebe intenzívne pracovala. Učila som sa v psychologických, koučovacích a rozvojových kurzoch a seminároch. Ako 48-ročná som absolvovala na univerzite andragogiku, výchovu a vzdelávanie dospelých. Svojej duši som sa venovala aj pomocou psychoterapie. Veľa som čítala. Písala som básne a krátke prózy, venovala som sa arteterapii. Splnila som si svoj detský sen a štyri roky som objavovala svoj hlas na hodinách spevu. Získané poznanie som pretavovala cez vlastné životné skúsenosti.

Každodenne som pri práci s klientami počúvala ich životné príbehy. Jeden rok som takmer každú sobotu pomáhala deťom na detskej onkológii v Banskej Bystrici pomocou arteterapie zvládať ich náročné životné obdobie.

Moje pôsobenie vyústilo do súčasnej práce nezávislej koučky. Venujem sa prevažne ženám, pretože v ženskej duši v súčasnej dobe vidím veľkú hybnú silu. Žiaria v nás ohromné poklady, ktoré potrebujeme objaviť, oprášiť a rozvíjať. Potom môžeme so zdravým sebavedomím žiť šťastný život pre úžitok svojej rodiny, spoločnosti, sveta... naplniť svoje poslanie.

Odovzdávam svoje poznanie a skúsenosti, a tým napomáham zlepšovať život svojim klientkam. Viem poukázať na to, čo si musia všimnúť, čo je dôležité vidieť pre ich posun vpred a sebazdokonalenie, pomáham im napraviť to, čo nie je funkčné.

Moje vnútorné impulzy ma nútia hľadať vysvetlenia a poučenia, ísť do podstaty a hĺbky vecí života. S podporou prírodovedného a pedagogického vzdelania sa ponáram do vôd zákonitostí ľudského poznania, správania a prežívania. Mojím zámerom je vynášať nad hladinu praktické riešenia pre každodenný život...

Teším sa na Vás... 

Pozrieme sa spoločne z iného uhla pohľadu na Vaše názory, slová, myslenie. Objavíme nové možnosti a riešenia.

Keď máte v sebe chaos, stojíte ako pred úlohou rozmotať zamuchlané klbko nití a nájsť tú správnu, ktorá Vás privedie k podstate, k riešeniu, k vyslobodeniu... V zmätku, ktorý prežívate, je ťažké rozpoznať ten správny koniec nite. Niekdy sa vo svojej snahe ešte viac zamotávate. Vtedy dobre padne účinná podpora založená na partnerstve a rešpekte.

Usporiadajte si svoje myslenie novým spôsobom! Posunie Vás to ďalej  »»»»»»»»»

Chytíme jednu nitku, potiahneme ju, až kým sa nezasekne. Potom chytíme druhú a urobíme to isté. V pokoji, bez náhlenia pokračujeme. Postupne vyťahujeme nite a ako nás to púšťa, tak ich rozpletieme.

Aké témy riešia moje klientky najčastejšie?

 • Ako sa bude vyvíjať môj aktuálny vzťah?
 • Čo mám urobiť, aby som získala alebo si udržala muža?
 • Ako sa mám odpútať od svojich rodičov?
 • Čo potrebujem, aby som nasýtila svoju dušu?
 • Akú prácu robiť, aby ma napĺňala?
 • Ako mať viac peňazí?
 • Zažila som úmrtie blízkej osoby. Ako sa s tým vyrovnať?

Čo Vám osobná konzultácia dá?

 • Úsporu času a peňazí - keď veci neriešite, môžu sa ozvať silnejšie signály, ktoré upozorňujú na stagnáciu alebo nesprávnu cestu. Bývajú to choroby a nehody, ktorých liečenie stojí omnoho viac peňazí a trvá oveľa dlhšie. Konzultácia je prevencia.

 • Uvoľnenie emócií - v stave zablokovania môžu spôsobiť ochorenie alebo pritiahnuť nehody

 • Vhľad do situácie - novým spôsobom

 • Profesionálny odstup - metaforicky povedané - je to podanie rebríka, ktorý potrebujete, aby ste vlastnými silami vyšli z jamy

 • Návrat alebo priblíženie sa k svojmu životnému prúdu - v ňom sú dni radostné, výzvy zvládate ľahšie a veci idú ako po masle

 • Upokojenie - pokoj duše a obnovenie životných síl

Nepotrebujete zažiť vážnu krízovú situáciu, aby ste rozvinuli svoju osobnosť!

Ako osobná konzultácia prebieha?

 • Pomenujete tému, ktorá Vás práve ťaží. Ak ich je viac, nájdeme tú najhorúcejšiu.

 • Porozprávame sa o tom, aký výsledok rozhovoru bude pre Vás dobrý.

 • Prekonzultujeme metódu, ktorú použijeme.

 • Zrealizujeme koučovanie.

 • Vedie nás proces, ktorý sa u Vás rozbehne. Nadväzujem na Vaše signály a slová.

 • Porozprávame sa o tom, ako výsledky koučingu zúročíte vo Vašom bežnom živote.

 • Dohodneme ďalší postup v prípade potreby.

 • Čas je 60 alebo 90 minút.

Neraz postačí jedno stretnutie. Rozpustí sa blok, ktorý bránil v prúdení životnej energie a naberiete nový dych a silu pre ďalší samostatný život.

Kde?

Naživo v Bratislave – v miestnosti alebo za priaznivého počasia pri prechádzke v prírodnom prostredí, napríklad pri jazere Kuchajda alebo Štrkovec

U Vás doma cez skype – s obrazom, aby sme sa pri rozhovore videli

Cesta labyrintom - zážitková konzultácia vonku spojená s krátkou prechádzkou lesom na okraji Bratislavy

Osobná konzultácia

+ podporné materiály a odporúčanie ďalších zdrojov na doplnenie témy

45 minút stojí 25 eur

90 minút stojí 40 eur

Vďaka tomu, že nadobudnete nový pohľad na to, čo Vás trápi, zmeníte svoje konanie a vykročíte želaným smerom!

Získate

 • 100 % osobnej prítomnosti a pozornosti
 • individuálny prístup k Vášmu procesu
 • uvedomenie si vlastných zdrojov
 • pochopenie situácie vďaka osobnému zážitku 
 • zmenený postoj k Vašej téme 
 • nový spôsob premýšľania
 • povzbudenie na Vašej ceste
 • inšpirácie pre ďalší sebarozvoj 

Čo bolo hodnotné pre iné ženy?

Po včerajšom rozhovore som dnes úplne v pohode. Mám veľa energie, srším vtipom a úplne som sa prepla na oblasť života, ktorú chcem rozvíjať. Mám konkrétnejšie predstavy a som rada, že si mi pomohla do nich načrieť. Samej mi to nejako nešlo:)  Mám viac odvahy a cítim, ako som vystúpila z chaosu a všetko je jasnejšie.

Jana

Tak dnes som mala koučingovú hodinku s Ankou. A musím povedať, že jej citlivý prístup, empatia a zmysel pre zdanlivo malý detail sú veľké. Vie vytiahnuť veci, ktoré si sami neuvedomujete. Cítila som sa po tom našom rozhovore znovu spojená so svojím vnútrom a intuíciou. Ďakujem za dnešok a aj za budúcnosť 🙂

Lýdia

Čas strávený s tebou bol pre mňa veľmi prínosný, príjemný - plný empatie, porozumenia, povzbudenia, ukázania cesty. Zdanlivo malé krôčiky, ktoré môžu znamenať veľké zmeny:)

Katarína

Čo mi dali osobné konzultácie s Ankou? Vďaka nim som sa zorientovala pri problémoch v rodine, uľavilo sa mi v stresových situáciách. Lepšie chápem členov mojej rodiny. Pomohli mi odštartovať životné zmeny.

Norika Lištiaková

Anku som požiadala o couchovský rozhovor v čase, keď som premýšľala, ako ďalej nasmerovať svoj život, ako využiť svoj potenciál, ako si zo všetkých možností, ktoré sa mi ponúkajú, vybrať tú správnu. Anka mi kládla v priebehu rozhovoru otázky, ktoré mne samej vôbec nenapadli a naviedla ma tak k novému pohľadu na to, v čom som bola zamotaná. Navrhla mi niekoľko možností a techník, ako sa rozhodnúť a ja som jednu z nich ešte v ten deň vyskúšala a posunula sa v uvažovaní o krok vpred. Hoci sme s Ankou priateľky, jej pôsobenie v priebehu rozhovoru bolo profesionálne a zo smerovania rozhovoru som mala pocit, že Anka vie, čo robí. Veľmi rada odporúčam "stretnutie" s Ankinou profesionalitou a ľudským prístupom všetkým Vám, ktoré sa chcete posunúť o krok vpred a nabrať odvahu na veľké zmeny v živote.

Magdaléna Vaculčiaková, novinárka a cestovateľka

Som Jana Chmúrová, žena, podnikateľka, ktorá sa učí byť sama sebou. Anka mi pomohla nielen koučingom v čase mojej krízy odhaliť, čo skutočne dokážem. Naučila ma pracovať so sebou, nahliadať na silné a slabé stránky z úplne iného uhla pohľadu. No v prvom rade sa zmenil môj vzťah so sebou samou. Pomohlo mi to získať späť svoje sebavedomie, našla som novú prácu, začal sa meniť môj vzťah k mužom a k lepšiemu sa zmenil vzťah s mojou mamičkou. Odporúčam všetkým ženám. Ak neviete „kudy kam“, počúvajte svoj vnútorný hlas, je to najlepšie GPS. Ak ho neviete započuť, neváhajte, zavolajte Anke, vie čo naša ženská duša potrebuje.

S láskou a vďačnosťou, Jana Chmúrová

Svoju prácu robím veľmi rada. Ďakujem za hodnotné slová ocenenia.

Pýtate sa?

Prečo by som mala svoje súkromné záležitosti preberať s niekým iným?

Z vlastnej skúsenosti viem, aké je ťažké požiadať o pomoc. Pri koučovacom rozhovore sa uvidíte v inom svetle. Postrehnete svoj potenciál, ktorý ste predtým nevnímali. Uvedomenú silu použijete pri riešení svojich situácií.

Jeden rozhovor predsa nebude stačiť a celé to bude finančne dosť náročné...

Metódy, ktoré používam, smerujú k tomu, aby stačilo jedno stretnutie. Dá Vám silu kráčať životom samostatne. Ďalšiu konzultáciu si objednáte, keď to budete potrebovať.

Keď sa porozprávam s kamarátkou, tiež mi to pomôže...

Mať svoju priateľskú sieť je výborné. S kamarátkami zdieľame svoj život. Pri profesionálnej konzultácii ide okrem zdieľania aj o nájdenie riešenia, o posun vpred.

Som muž, môžem si objednať konzultáciu?

Ďakujem za záujem. Mojím zámerom je podporovať ženy. Keď máte partnerku alebo priateľku, príďte na stretnutie s ňou. Pomôže Vám to obom. Zároveň sa s ňou budete môcť o svojej téme ďalej rozprávať.

Aj v kríze nájdete svoju príležitosť!

Stačí kliknúť na Objednávam si a napísať kontakt. Potom sa s Vami spojím a dohodneme sa na termíne a forme konzultácie.

V prípade ďalších otázok alebo potreby ma kontaktujte na +421 905 519 723 alebo anna@annahalajova.sk

Rada Vám budem efektívne nápomocná.

Teším sa na stretnutie s Vami!

Anna Halajová